Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

Dopravná výchova detí

Kurzy >>  Dopravná výchova detí

PowerPoint prezentácia

Milí priatelia,

pripravili sme pre Vás dopravnú výchovu v PowerPointe určenú pre deti v predškolskej príprave a na prvom stupni základných škôl.

Referencie dopravnej výchovy projektu Mladý záchranár:

Vec: Informácia o výbere projektu Mladý záchranár - www.mladyzachranar.sk medzi najlepšie praktiky v oblasti cestnej bezpečnosti v SR.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že projekt Mladý záchranár bol vybraný ako jedna z najlepších praktík v oblasti cestnej bezpečnosti pre účely medzinárodného projektu Summary and Publication of Best Practices in Road Safety in the Member States (SUPREME), ktorý je financovaný Európskou komisiou. Projekt Mladý záchranár je z hľadiska obsahu a formy príkladnou aktivitou pre dopravnú výchovu detí na Slovensku. Internetová aplikácia projektu je taktiež názornou učebnou pomôckou pre pedagogických pracovníkov na základných školách.

Ing. Ľubomír Palčák
generálny riaditeľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

Prosíme Vás o láskavosť, aby ste v prezentácii ponechali uputávku na vzdelávaciu aplikáciu Mladý záchranár - www.mladyzachranar.sk a logá partnerov. ĎAKUJEME!

Veríme, že prezentácia Vám bude nápomocná pri výuke dopravnej výchovy. Ak by ste nám chceli niečo napísať, prosím, bez váhania nám napíšte na rescue@rescue.sk, vopred ďakujeme.

STIAHNITE SI:
DOPRAVNÁ VÝCHOVA - PowerPoint prezentácia

Ing. Samuel Hruškovic
národný koordinátor prevencie úrazov detí a dorastu v SR

   
<< Predchádzajúca lekcia